شجاعت در طلاق | دانلود آهنگ جدید


تبلیغات


شجاعت در طلاق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

من همیشه گفتم طلاق شجاعت می خواد. ولی حواسم نبوده که بگم اگه از پس خودتون بعدش بر نمی ایید، دیگه طلاق گرفتن شجاعت نیست، حماقت است.


طلاق مجموعا چیز جالبی است. یه فرصت دوباره برای پیشرفت و جبران اشتباهات گذشته. یا اثبات اینکه مشکل خودتی، و تا خودتو اصلاح نکنی هی از چاله در می ای می افتی تو چاه.




تبلیغات


...

ارسال نظر





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.