دو دنیا | دانلود آهنگ جدید


تبلیغات


دو دنیا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همه ما در دو دنیا زندگی می کنیم. دنیایی که در ذهن ما است و دنیایی که در بیرون ذهن ما وجود دارد. و عموما غم و غصه و درد و رنجی که می بریم از دنیای بیرونی نیست. از دنیای درونی است. اصولا دنیای بیرونی نمی تواند تو را رنج دهد. دنیای درون است که تو را رنج می دهد.

مثال واضحش فرض کن گوشه شلوار شما رنگی شده و شما در مهمانی نشسته اید. ممکن است هیچ کس ندیده باشد و حواسش نباشد ولی شما هی رنج بکشید و استرس داشته باشید.

حتی اگه همه دیده باشند ، تا زمانیکه شما متوجه نشوید رنجی وجود ندارد.

حتی اگه متوجه بشوید و برایتان اهمیتی نداشته باشد باز رنجی وجود ندارد. لذا رنج درونی است. و عامل بیرونی بسیار کم اهمیت تر از عامل درونی است.


تبلیغات


...

ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.